9224 916 0916   5040 3333 061

  طراحی وب سایت دبیرستان شاهد خیبر

طراحی وب سایت دبیرستان شاهد خیبر


کارفرما سایت  کارفرما: دبیرستان دوره اول شاهدخیبر اهواز
خدمات طراحی وب سایت مذهبی  خدمات انجام شده: طراحی psd قالب، سیستم آزمون آنلاین، سیستم پیشرفته اعلام نمرات و مدیریت تکالیف ، میزبانی وب سایت 
سفارش طراحی سایت مذهبی  زمان انجام پروژه : سال 1393 
وضعیت طراحی وب سایت  وضعیت: فعال  
آدرس وب سایتآدرس وب سایت: www.shahed-kheibar.ir

 

اشتراک‌گذاری:

تاییدیه ها

 

پروژه های در حال اجرا

Top of Page