مشاهده مطلب با برچب 'nic'

 چگونگی ایجاد شناسه کاربری IR

1) از طریق آدرس www.nic.ir وارد سایت شرکت نیک شوید. 2) دکمه ساختن شناسه کاربری موجود در منو سمت...