سامانه پیام کوتاه

نمایندگی سامانه پیام کوتاه

◄پرداخت به صورت قسطی

  • طراحی سایت اختصاصی .
بسته کاربری نقره ای  • شماره اختصاصی 14 رقمی .
بسته کاربری-برنزی  • شماره اختصاصی 14 رقمی .
بسته کاربری طلایی  • شماره اختصاصی 14 رقمی .
بسته کاربری- الماسی  • شماره اختصاصی 14 رقمی .