سامانه مدیریت آموزشگاهی

 • تیکلاس استاندارد

  990,000تومان یکبار
  سفارش دهید
  • نسخه ساده تیکلاس دارای امکانات پایه ای و ساده
 • تیکلاس حرفه ای

  1,500,000تومان یکبار
  سفارش دهید
  • نسخه حرفه ای علاوه بر امکانات پایه ای دارای قابلیت های زیر نیز می باشد
 • تیکلاس پیشرفته

  1,900,000تومان یکبار
  سفارش دهید
  • نسخه حرفه ای علاوه بر امکانات پایه ای دارای قابلیت های زیر نیز می باشد
 • تیکلاس نسخه اندروید

  900,000تومان یکبار
  سفارش دهید
  • با استفاده از نسخه اندروید سامانه مدیریت آموزشگاهی تیکلاس ، به راحتی مدرسه و آموزشگاه خود را مدیریت نمایید