طراحی وب سایت

یکی از موضوعات سایت مد نظر خود را از گزینه های زیر انتخاب کنید، در صورتی که موضوع سایت شما با بسته های زیر متفاوت است بسته سفارشی را انتخاب کنید. مبلغ مشخص شده به عنوان پیش پرداخت می باشد و شما می بایست از قبل قیمت نهایی سایت را از ما استعلام بگیرید. جهت مشاوره و استعلام مبلغ طراحی سایت می توانید با شماره تماس های 06133335040 و یا 09169169224 تماس حاصل فرمایید.

بسته سفارشی

◄فضای هاستینگ = نامحدود (10 ترابایت)
◄دامنه رایگان
◄ نصب و راهندازی سیستم تماما سفارشی و به دلخواه مشتری
◄مبلغ نهایی طراحی سایت بر حسب امکانات و قابلیت های مورد نظر شما براورد می شود و پس از مشاوره و براورد هزینه ها، محاسبه و به حضورتان اعلام می گردد
◄مبلغ پیش پرداخت 800.000 تومان

بسته آموزشگاهی - مدارس

◄فضای هاستینگ = نامحدود (10 ترابایت)
◄دامنه رایگان
◄ نصب و راهندازی سیستم تماما سفارشی و به دلخواه مشتری
◄مبلغ نهایی طراحی سایت بر حسب امکانات و قابلیت های مورد نظر شما براورد می شود و پس از مشاوره و براورد هزینه ها، محاسبه و به حضورتان اعلام می گردد
◄مبلغ پیش پرداخت 800.000 تومان

بسته خبری

◄فضای هاستینگ = نامحدود (10 ترابایت)
◄دامنه رایگان
◄ نصب و راهندازی سیستم تماما سفارشی و به دلخواه مشتری
◄مبلغ نهایی طراحی سایت بر حسب امکانات و قابلیت های مورد نظر شما براورد می شود و پس از مشاوره و براورد هزینه ها، محاسبه و به حضورتان اعلام می گردد
◄مبلغ پیش پرداخت 800.000 تومان

بسته شرکتی - سازمانی

◄فضای هاستینگ = نامحدود (10 ترابایت)
◄دامنه رایگان
◄ نصب و راهندازی سیستم تماما سفارشی و به دلخواه مشتری
◄مبلغ نهایی طراحی سایت بر حسب امکانات و قابلیت های مورد نظر شما براورد می شود و پس از مشاوره و براورد هزینه ها، محاسبه و به حضورتان اعلام می گردد
◄مبلغ پیش پرداخت 800.000 تومان

بسته شخصی

◄فضای هاستینگ = نامحدود (10 ترابایت)
◄دامنه رایگان
◄ نصب و راهندازی سیستم تماما سفارشی و به دلخواه مشتری
◄مبلغ نهایی طراحی سایت بر حسب امکانات و قابلیت های مورد نظر شما براورد می شود و پس از مشاوره و براورد هزینه ها، محاسبه و به حضورتان اعلام می گردد
◄مبلغ پیش پرداخت 800.000 تومان

بسته مذهبی

◄فضای هاستینگ = نامحدود (10 ترابایت)
◄دامنه رایگان
◄ نصب و راهندازی سیستم تماما سفارشی و به دلخواه مشتری
◄مبلغ نهایی طراحی سایت بر حسب امکانات و قابلیت های مورد نظر شما براورد می شود و پس از مشاوره و براورد هزینه ها، محاسبه و به حضورتان اعلام می گردد
◄مبلغ پیش پرداخت 800.000 تومان

بسته فروشگاهی

◄فضای هاستینگ = نامحدود (10 ترابایت)
◄دامنه رایگان
◄ نصب و راهندازی سیستم تماما سفارشی و به دلخواه مشتری
◄مبلغ نهایی طراحی سایت بر حسب امکانات و قابلیت های مورد نظر شما براورد می شود و پس از مشاوره و براورد هزینه ها، محاسبه و به حضورتان اعلام می گردد
◄مبلغ پیش پرداخت 800.000 تومان