ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 سوالات پیش از خرید

سوالات و درخواست اطلاعات درباره سرویس ها پیش از خرید

 بخش طراحی وب

سوالات و مشکلات پیرامون طراحی وب سایت

 بخش میزبانی وب (هاستینگ)

سوالات و مشکلات پیرامون وب هاستینگ (میزبانی وب)

 واحد مالی + ثبت فیش

فروش ، مالی , ثبت فیش پرداختی

 سامانه پیام کوتاه

سوالات و درخواست های سامانه پیام کوتاه پلاس پیامک