هاستینگ لینوکس آلمان

پلن ویژه ||نامحدود||◄مقدار فضا ||نامحدود||
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 350.000 تومان در سال

پلن 500 مگابایتی◄مقدار فضا 500 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 60.000 تومان در سال

پلن 1000 مگابایتی◄مقدار فضا 1000 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 90.000 تومان در سال

پلن 2000 مگابایتی◄مقدار فضا 2000 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 120.000 تومان در سال

پلن حرفه ای 5000 مگابایتی◄مقدار فضا 5000 مگابایت
◄پهنای باند نامحدود
◄ کلیه امکانات نامحدود
◄فقط 180.000 تومان در سال