سامانه مدیریت آموزشگاهی

تیکلاس استاندارد

نسخه ساده تیکلاس دارای امکانات پایه ای و ساده

تیکلاس حرفه ای

- اتصال به سامانه پیام کوتاه
- اتصال به درگاه پرداخت بانکی

  • نسخه حرفه ای علاوه بر امکانات پایه ای دارای قابلیت های زیر نیز می باشد
تیکلاس پیشرفته

- اتصال به سامانه پیام کوتاه
- اتصال به درگاه پرداخت بانکی
- متصل به ربات تلگرامی
- طراحی اختصاصی وب سایت اطلاع رسانی

  • نسخه حرفه ای علاوه بر امکانات پایه ای دارای قابلیت های زیر نیز می باشد
تیکلاس نسخه اندروید

با استفاده از نسخه اندروید سامانه مدیریت آموزشگاهی تیکلاس ، به راحتی مدرسه و آموزشگاه خود را مدیریت نمایید